MC-BIFI BAUCHEMIE VỮNG TIN - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG NIỀM TIN

Liên hệ
Location
814/3, đường Láng, P. Láng Thượng
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thư viện tài liệu

CATALOGUE, BROCHURE

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Công ty Cổ phần MC-BIFI Bauchemie

Hồ sơ năng lực MC-BIFI

CATALOGUE

Các giải pháp sửa chữa, chống thấm và hoàn thiện cho công trình xây dựng

Catalogue BU-IN

BROCHURE

Giải pháp ốp lát cao cấp cho công trình bền vững

CATALOGUE

Giải pháp toàn diện cho ngành công nghiệp xi măng

BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT

MSDS

MC-Injekt 2111 Flex_0923

MSDS

MC-Injekt 2111 SF_0923

TDS PHỤ GIA BÊ TÔNG

TDS

MC-Centrament Air 100

TDS

MC-Centrament Rapid 650

TDS

MC-Shotcrete SH 100

TDS

MC-Centrament Retard 100

TDS

MC-Centrament WP 100

TDS

MC-Centrilit-Fume 950

TDS

MC-Quellmittel 100

TDS

MC-Quellmittel 200

TDS

MC-PowerFlow 1007

TDS

MC-PowerFlow 1008

TDS

MC-PowerFlow 1086

TDS

MC-PowerFlow 2135

TDS

MC-PowerFlow 2136

TDS

MC-PowerFlow 2138

TDS

MC-PowerFlow 2139

TDS

MC-PowerFlow 2168

TDS

MC-PowerFlow 2177

TDS

MC-PowerFlow 2216

TDS

MC-PowerFlow 2232

TDS

MC-PowerFlow 2233

TDS

MC-PowerFlow 2236

TDS

MC-PowerFlow 2237

TDS

MC-PowerFlow 2239

TDS

MC-PowerFlow 2247

TDS

MC-PowerFlow 2251

TDS

MC-PowerFlow 2252

TDS

MC-PowerFlow 2255

TDS

MC-PowerFlow 2256