MC-BIFI BAUCHEMIE VỮNG TIN - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG NIỀM TIN

Liên hệ
Location
814/3, đường Láng, P. Láng Thượng
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

NM-xi-mang-Bim-Son-2-1

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Khách hàng: Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Vị trí: Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Sản lượng: 2.000.000 tấn/năm
Sản phẩm: Phụ gia trợ nghiền AMA 30L, ACB 359BS