MC – INJEKT 1264 COMPACT

Nhựa cứng tổng hợp bơm sửa chữa các kết kết cấu chịu lực

Chi tiết sản phẩm

Đặc tính sản phẩm

• Nhựa cứng tổng hợp gốc epoxy độ nhớt thấp
• Đặc biệt dùng được trong điều kiện ẩm
• Độ thẩm thấu cao
• Đóng rắn nhanh
• Đóng rắn tốt trong điều kiện có sự chuyển vị
• Cường độ chịu nén và chịu kéo cao
• Công bố tính năng sản phẩm theo tiêu chuẩn EN 1504-5: U(F1) W(2) (1) (8/30) (1)
và U(F2) W(2) (1/2) (8/30) (1)

Ứng dụng

Lắp đầy và phục hồi khả năng chịu lực cho các cấu kiện bị nứt, khe kỹ thuật, rỗng rổ của các công
trình xây dựng kỹ thuật dân dụng và các kết cấu công trình ngầm trong điều kiện khô và ướt bằng
phương pháp bơm / rót thẩm thấu
• Công tác bơm được thực hiện theo tiêu chuẩn EN 1504
• Lắp đầy các ống bơm đặt trong kết cấu
Tiêu chí an toàn khi đánh giá theo REACH: An toàn khi lỡ hít phải trong quá trình bơm thi công

DOWNLOAD

MC-Injekt 1264 compact