ACB 3398HV

PHỤ GIA TRỢ NGHIỀN HOẠT TÍNH
Tăng cường tuổi sớm và tuổi muộn của xi măng

Chi tiết sản phẩm

Thuộc tính sản phẩm:
• Tăng năng suất máy nghiền, giảm chi phí năng lượng nghiền
• Tăng cường độ tuổi sớm và đặc biệt tăng tuổi muộn cao.
• Cải thiện tính chất vật lý của nguyên liệu
• Tăng tính ling động của xi măng trong quá trình vận chuyển
• Tăng khối lượng thể tích xi măng làm tăng hiệu quả lưu kho
Ứng dụng:
• Nghiền xi măng theo tiêu chuẩn EN197-1 loại I đến V, và xi măng cao nhôm.
• Nghiền các chủng loại xi măng theo ASTM
• Nghiền các chủng loại xi măng theo TCVN
• Phù hợp với máy nghiền bi, nghiền đứng và Horromill

 

DOWNLOAD

ACB 3398HV