Phụ gia trợ nghiền đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong sản xuất xi măng và nhiều lĩnh vực khác như gốm sứ, bột màu… Các tác dụng chính  để giảm tiêu thụ năng lượng và tăng hiệu suất nghiền và phát triển cường độ xi măng

Hiển thị kết quả duy nhất