January 06 2021 0Comment

Hội thảo chia sẻ “kỹ năng Bán hàng hiện đại”

Hội thảo chia sẻ “kỹ năng Bán hàng hiện đại” diễn ra từ ngày 11-13/10/2019.

Chương trình được tổ chức với sự tham gia của toàn bộ khối Kinh doanh trên toàn quốc, cùng nhau hội tụ để chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng trong xu hướng hội nhập công nghệ.

mcbifi