January 06 2021 0Comment

Chương trình đào tạo “Kỹ năng phối hợp làm việc hiệu quả”

Vào ngày 28/9/2019, Chương trình đào tạo “Kỹ năng phối hợp làm việc hiệu quả” đã được tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hà Nội với sự góp mặt của CBNV khối Nhà máy, phòng Dịch vụ Khách hàng, phòng Hành chính, phòng Kế toán.

mcbifi