NAFUFILL KM 103 M

Vữa mịn PCC sử dụng để trám phẳng bề mặt bê tông

Description

Tính chất sản phẩm
• Một thành phần, gốc polymer biến tính
• Thi công bằng tay và phương pháp phun ướt.
• Giữ nước, không bị khô nhanh.
• Có thể chịu được sương muối và biến thiên nhiệt độ.
• Có thể được sử dụng làm lớp phủ nền hoặc chất trám cho lỗ rỗng bề mặt.
• Có thể được phủ lên với MC-Color Flair pure/pro và MC-Color Flex pure/pro/vision sau khoảng 3 giờ.
• Đã thử nghiệm và phê duyệt theo ZTV-ING TL/TP BE PCC và DIN V 18026 với hệ thống OS 4 và OS 5a.
(ZTV ING – Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng giao thông, công trình và nhà ở của Đức)
• Phân loại R2 theo EN 1504 phần 3. (Tiêu chuẩn bảo vệ và sửa chữa bê tông của Châu Âu)
Lĩnh vực ứng dụng
• Vữa mịn PCC hoàn thiện cho cấu kiện bê tông cả nội thất và ngoại thất.
• Trám các lỗ rỗ, lỗ khí và các bề mặt không bằng phẳng.
• Được chứng nhận theo EN 1504 (phần 3) cho nguyên tắc 3, quy trình 3.1 và 3.3 .

 

DOWNLOAD

Nafufill KM 103