MC – INJEKT 1260

Nhựa cứng tổng hợp bơm sửa chữa các kết cấu chịu lực

Description

Đặc tính sản phẩm

• Nhựa cứng tổng hợp gốc epoxy độ nhớt thấp
• Độ thẩm thấu cao
• Đóng rắn nhanh
• Đóng rắn tốt trong điều kiện có sự chuyển vị

Ứng dụng

• Lắp đầy và phục hồi khả năng chịu lực của các cấu kiện bị nứt, khe kthuật, rỗng rỗ của các công trình
xây dựng
trong điều kiện khô bằng phương pháp bơm hoặc rót thẩm thấu
• Tiêu chí an toàn khi đánh giá theo REACH: An toàn khi lỡ hít phải trong quá trình bơm thi công

DOWNLOAD

MC-Injekt 1260