MC-TECHNIFLOW 1301

Phụ gia siêu hóa dẻo.

Description

Thuộc tính sản phẩm
• Có khả năng giảm nước tốt.
• Có khả năng duy trì độ sụt tốt.
• Cường độ tuổi sớm tuổi muộn của bê tông đều tăng.
• Giảm hiện tượng co ngót và từ biến.
• Không gây ăn mòn cốt thép.

Ứng dụng
• Bê tông bơm hoặc bê tông độ sụt cao.
• Bê tông khối lớn.
• Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến công trình dài.
• Điều kiện đổ bê tông thời gian kéo dài.
• Nhiệt độ môi trường cao.

DOWNLOAD

MC-TechniFlow 1301