MC-TECHINIFLOW 1001

Phụ gia hóa dẻo giảm nước, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông.

Description

Thuộc tính sản phẩm

• Giảm nước và làm dẻo hóa bê tông.
• Tăng thời gian ninh kết và có khả năng duy trì độ sụt đến 60 phút.
• Cường độ tuổi sớm tuổi muộn của bê tông đều tăng.
• Giảm hiện tượng co ngót và từ biến.
• Không gây ăn mòn cốt thép.

Ứng dụng

• Bê tông bơm hoặc bê tông độ sụt cao.
• Bê tông khối lớn.
• Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến
• Điều kiện đổ bê tông thời gian kéo dài.
• Nhiệt độ môi trường cao.

DOWNLOAD

MC-TechniFlow 1001