MC-POWERFLOW 5313

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới.

Description

Thuộc tính sản phẩm
• Có khả năng giảm nước cực mạnh.
• Cường độ tuổi sớm và tuổi muộn bê tông phát triển rất cao.
• Duy trì độ sụt của bê tông trong thời gian dài, giúp bê tông chảy dẻo, tăng tính thi công.
• Duy trì độ sụt cao mà không ảnh hưởng tới cường độ tuổi sớm.
• Không gây ăn mòn cốt thép.
Ứng dụng
• Bê tông yêu cầu hàm lượng nước trên xi măng thấp.
• Bê tông tự đầm, bê tông có độ chảy dẻo cao.
• Bê tông dự ứng lực.
• Bê tông mác cao.
• Cấu kiện mỏng hoặc cốt thép dày đặc.
• Cột, dầm, trụ cầu.
• Chi tiết phức tạp đòi hỏi cường độ cao.

DOWNLOAD

MC-PowerFlow 5313