MC-POWERFLOW 5298

Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới.

Description

Thuộc tính sản phẩm
• Có khả năng giảm nước cực mạnh.
• Cường độ tuổi sớm và tuổi muộn bê tông phát triển rất cao.
• Duy trì độ sụt của bê tông trong thời gian dài, giúp bê tông chảy dẻo, tăng tính thi công.
• Không gây ăn mòn cốt thép.
Ứng dụng
• Bê tông có độ chảy dẻo cao.
• Bê tông yêu cầu duy trì độ sụt lâu nhưng không ảnh hưởng tới cường độ bê tông.
• Bê tông mác cao.
• Cấu kiện mỏng hoặc cốt thép dày đặc.
• Cột, dầm, trụ cầu.
• Chi tiết phức tạp đòi hỏi cường độ cao.
• Bê tông tự chảy, bê tông tự đầm.

DOWNLOAD

MC-PowerFlow 5298