MC-POWERFLOW 5288

Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới.

Description

Thuộc tính sản phẩm
• Có khả năng giảm nước cực mạnh.
• Duy trì độ sụt của bê tông trong thời gian dài, giúp bê tông chảy dẻo, tăng tính thi công.
• Duy trì độ sụt cao mà cường độ tuổi sớm rất tốt và tăng đáng kể tuổi muộn, ứng dụng rất tốt cho nhữ
hạng mục căng cáp DUL.
• Cường độ bê tông phát triển rất cao.
• Không gây ăn mòn cốt thép.

Ứng dụng
• Bê tông duy trì độ sụt tốt.
• Bê tông mác cao.
• Bê tông yêu cầu độ giảm nước cao.
• Bê tông yêu cầu tuổi sớm.
• Bê tông dự ứng lực.
• Bê tông tự đầm, bê tông có độ chảy dẻo cao.

DOWNLOAD

MC-PowerFlow 5288