MC-POWERFLOW 5286

Phụ gia siêu dẻo cao cấp, duy trì độ sụt dài lâu.

Description

Thuộc tính sản phẩm
• Có khả năng giảm nước cực mạnh.
• Có các tính năng mới làm tăng khả năng duy trì độ sụt của bê tông trong thời gian dài, giúp bê tông
chảy dẻo, tăng tính thi công.
• Duy trì độ sụt cao mà không ảnh hưởng tới cường độ tuổi sớm.
• Cường độ cao và sớm: đạt mác thiết kế sớm, có thể tháo ván khuôn sớm, ứng dụng rất tốt cho
những hạng mục căng cáp DUL.
• Cường độ bê tông phát triển rất cao.
• Không gây ăn mòn cốt thép.
Ứng dụng
• Bê tông vận chuyển đi xa.
• Bê tông cường độ cao.
• Bê tông khối lớn.
• Bê tông dự ứng lực.
• Phù hợp cho cấu kiện đúc sẵn.
• Bê tông yêu cầu có lượng nước trộn ít hơn bê tông thông thường.

DOWNLOAD

MC-PowerFlow 5286