Structure Careers

Dù là nhân viên tập sự, kỹ sư mới tốt nghiệp … những ứng viên năng động và giàu động lực đều được hoan nghênh ở MC-BiFi Bauchemie, để trở thành nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên quản lý sản phẩm, nhân viên hành chính, kho vận và sản xuất …
Có thể hiện tại chưa có vị trí công việc nào phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và sự quan tâm của bạn, hãy cứ vui lòng gửi CV cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cân nhắc và liên lạc với bạn ngay khi cần.

tuyendung@mcbifi-bauchemie.vn