MC-BIFI Internal news

Hội thảo SEADMA lần thứ II – Giải pháp tiên tiến bơm xử lý ngăn và bịt kín nước một cách bền vững các vết nứt nghiêm trọng trong kết cấu bê tông

Ngày 23/7/2019 Buổi hội thảo Seadma được tổ chức lần thứ 2 tại Hà Nội với sự tham gia của các kỹ sư và chuyên viên bàn về Giải pháp tiên tiến bơm xử lý ngăn và bịt kín nước một cách bền vững các vết nứt nghiêm trọng trong kết cấu bê tông. Thông […]