Bằng độc quyền sáng chế “Máy tạo bọt cho máy khoan hầm”

Vào tháng 10/2020 vừa qua, Chúng tôi đã hoàn thành xong bằng độc quyền sáng chế về ” Máy tạo bọt cho máy khoan hầm có khiên cân bằng áp lực đất và phương pháp điều hòa vật liệu đất đã đào làm môi trường đỡ khiên cân bằng áp lực đất” do Bộ Khoa học công nghệ – Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.
Đây là một bước tiến tạo tiền đề cho Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đa dạng hơn cho các Dự án Metro trong thời gian sắp tới.

mcbifi