MC-BIFI BAUCHEMIE VỮNG TIN - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG NIỀM TIN

Liên hệ
Location
814/3, đường Láng, P. Láng Thượng
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nhà máy xi măng Fico, Tây Ninh

572cdec412efe3b1bafe

Nhà máy xi măng Fico, Tây Ninh

Khách hàng: Nhà máy xi măng Fico – Tây Ninh
Vị trí: Tân Châu, Tây Ninh
Sản lượng: 1.500.000 tấn/năm
Sản phẩm: ACB 3532LK; ACB 3580