MC-BIFI Tin Thị Trường

“Thời vận” của ngành xây dựng năm 2020

Ngành xây dựng đã có giai đoạn phát triển vượt bậc (2014-2018) nhờ thị trường BĐS sôi động, nhưng nay đang có dấu hiệu suy giảm do tác động bởi dịch Covid-19. Vậy các doanh nghiệp trong ngành đã có những động thái gì? Theo báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội […]